top of page

Koulutuksesta ei saa enää leikata!


Julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 29.8.2017

Liisa Keltinkangas-Järvinen tekee tärkeän huomion kolumnissaan koulutuksesta, jonka vuoksi lasten eriarvoistuminen on lähtenyt kasvuun. Hän käsittelee asiaa motivaatiotekijöiden näkökulmasta:

"Koulun opetussuunnitelman suurimpiin muutoksiin kuulunee uudenlainen oppilaskäsitys. Oppilas ei ole enää opettamisen kohde, vaan aktiivinen, vastuuntuntoinen ja omaehtoinen toimija, joka asettaa itse itselleen tavoitteet ja löytää keinot niiden saavuttamiseksi. -- Kahdeksanvuotias poika ei kehity itsenäiseksi sillä, että hänen oletetaan olevan itsenäinen, eikä hän kehity omaehtoiseksi oppijaksi sillä, että hänet jätetään toimimaan omaehtoisesti.

Pelkkä itsenäisyyden edellyttäminen ei vielä kehitä itsenäisyyttä, vaan silloin kuvaan astuvat vanhemmat: selviytyjiksi tulevat ne oppilaat, jotka ovat kotoa saaneet eväikseen vastuuntunnon, sinnikkyyden ja omaehtoisuuden tai oppilaat, joiden vanhemmat jatkuvasti seuraavat kotona lapsen edistymistä ja opettavat asioita, jotka koulussa ovat jääneet oppimatta."

Itse olen lähestynyt asiaa strategisen tiedon käsitteen kautta (mm. Rytkönen, 2015). Tiedetään, että vanhempien koulutustausta vaikuttaa vanhempien kykyyn tukea lasta koulussa, tehdä koulutukseen liittyviä ratkaisuja ja välittää tietoja ja taitoja, joista on strategisesti hyötyä koulumenestykselle. Korkeakoulutetut vanhemmat valitsevat useammin muun kuin lähikoulun ja kunnan päiväkodin sekä panostavat harrastuksiin koulunkäyntiä tukeviin kokemuksiin sekä pohtivat valinnaisaineita suhteessa työmarkkinatilanteeseen. Tätä voidaan kutsua strategiseksi tiedoksi, jota vanhemmat välittävät kotona arvoina, asenteina ja maailmankuvana.

Kun koulu antaa yhä enemmän vastuuta päättää itse, jää helposti huomaamatta se, että kaikille ei ole välittynyt samanlaisia ajattelun välineitä ja kykyjä pohtia kysymyksiä samalla laajuudella.

On selvää, ettei koulutuksesta voida enää leikata Lahdessa.

Aivan kuten kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Komu (sd.) toteaa:

"Perusopetuksen oppilaskohtaiset kustannukset ovat Lahdessa jo tällä hetkellä suuren kaupunkien halvimmat."

Virkamiesten esittämät 1,2 Milj. euron leikkaukset perusopetuksesta ei ole kestävää politiikkaa eikä Lahden kannalta kannattavaa! Tällaiset leikkaukset eivät säästä vaan tuovat pitkällä aikavälillä kustannuksia - niin henkisesti kuin taloudellisestikin.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page