top of page

Lahden kehitystä ei saa säästää nollille


Mielipidekirjoituksessaan Etelä-Suomen Sanomissa 22.8.2017

Valtuutettu Kristiina Joensuu esittää, että kuntatalous saadaan paremmalle uralle säästämällä ja muulla tavoin ajattelu on ”pään pensaaseen työntämistä”.

Säästämisen ideologiaan kuuluu, että kulujen karsinta on varmin keino pois kuntatalouden kurimuksesta. Näin ei kuitenkaan usein ole, vaan kyse on hölmöläisten peitontekoon verrattavissa olevasta toimenpiteestä, josta esimerkkejä on helppo hakea.

Tällaisia kyseenalaisia säästämisen keinoja on käytetty useastikin muun muassa siirtäen investointeja, mikä hetken näyttäytyy hyvin hoidetulta kuntataloudelta, mutta samalla on kasvatettu rakennusten, teiden ja koko kaupunkiympäristön korjausvelkaa.

Saman kaltainen keino on säästäminen kiinteistöjen ylläpidossa, jolloin on kasvatettu riskiä siitä, että tilojen käyttö muuttuu käyttäjilleen vahingolliseksi ja aiheuttaa terveydellisinä haittoina kustannuksia ja säästäminen kotihoidon työntekijä- ja sijaisresurssissa, jolla on aiheutettu lisääntyneitä sairaslomia ja lopulta tehty työ alkuperäistä panostamisen tarvetta kalliimmalla hinnalla.

Samaan sarjaan kuuluu myös säästäminen rajaamalla subjektiivista päivähoito-oikeutta, mikä voi johtaa myöhemmin kuluihin erityisopetuksen ja perheiden muiden tukipalveluiden lisätarpeena.

Rahaa kuntatalouteen tarvitaan, ja tämä tapahtuu tulopohjaa kasvattamalla. Investoinnit ovat melko usein keinoja, joilla tulopohjaa voidaan kasvattaa. Investointien tarkoituksena on saada kaupunkiin uusia veronmaksajia, yrityksiä ja vierailevia matkailijoita. Investointeja ei ole järkevää vastustaa vain siksi, että velkaantuminen on estettävä.

Osa investoinneista on tarpeellisia, jotta kaupunki säilyttää elinvoimansa ja velanmaksukykynsä myös tulevaisuudessa. Toisaalta investoinnit palvelujärjestelmään, esimerkiksi madaltamalla hoitoon pääsyn kynnystä, pienentävät kuluja raskaamman hoidon tarpeen osalta.

Emme päättäjinä usko, että julkisissa palveluissa ja investoinneissa on ollut varaa käyttää perusteettomasti rahaa vain siksi, että sitä on alun perin liikaa. Jo nyt toimialat tarjoavat lahtelaisille niukkuutta ja kävelevät kaltevalla pinnalla sen suhteen, täyttääkö toiminta edes kaikkia lain edellytyksiä.

Tätä tilannetta emme halua kurjistaa edelleen. Emme halua säästää Lahtea pois kehittyvien kaupunkien joukosta.

Voimme vakuuttaa huolestuneille, että Joensuun ilmaisusta poiketen kenelläkään SDP:n päättäjistä ei ole tarvetta kaasuttaa risteykseen silmät kiinni, vaan nimenomaan järki mukana ja kaikki aistit valppaina.

Sanna Mäkinen

teknisen ja ympäristölautakunnan vpj. (sd.)

Maria Rytkönen

sivistyslautakunnan jäsen (sd.)

Marju Markkanen

liikunta- ja kulttuurilautakunnan pj. (sd.)


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page