top of page

Lahden kaupunginvaltuuston talousarvio 4.12., subjektiivinen päivähoito-oikeus


Kiitos arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Lahden kaupunkia vaivaa rakenteelliset haasteet, jotka ovat vaivanneet jo 80-luvun lopun jälkeen. Nämä ovat heikko työllistymisaste ja matala koulutusaste. Tänään päätämme talousarviosta ja siitä mihin haluamme suunnata Lahden tulevaisuutta.

Teollisuusmarkkinoiden muutos on vienyt Lahdesta työpaikkoja. Nykyään työmarkkinat vaativat korkeaa osaamista ja siten koulutusta. Lahden koulutustaso ja osaamistaso ei vastaa kaupungin kasvupotentiaalia, joka meidän maatieteellinen sijainti on suonut. Kaupunkiin tulee laadukasta ja kestävää yrittäjyyttä ja työllisyyttä vain jos kaupungissa on osaavaa työvoimaa ja innovatiivista ajattelua.

Olen tutkinut koulutukseen valikoitumista Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöllä Opetus- ja kulttuuriministeriölle tehdyssä tutkimuksessa. Korkeakoulutukseen valikoitumiseen vaikuttaa lapsen vanhempien työasema ja koulutustaso. Koulutuksen periytyvyyttä voidaan tasoittaa laadukkaalla koulutuksella ja tukemalla riskitaustaisia.

Päiväkotitoimintaa kuuluu varhaiskasvatus ja päivähoito. Kuten kasvatusalan ammattilaiset ovat korostaneet se on kokonaisuus, jossa kasvalle yksilölle syntyy käsitys itsestä osana ryhmää. Sosiaaliset taidot ja kokemus itsestä täysvaltaisena ryhmän jäsenenä on tärkeä asia yksilön identiteetin kehityksen näkökulmasta. Juuri leikeissä erilaisten lasten kanssa myös varhaiskasvatus tulee oppiin. Lapsella tulee olla oikeus leikkiä ikätovereiden kanssa.

Lasten erottelu kahteen kastiin vaikuttaa lasten käsitykseen itsestä. On havaittu, että ulkopuolisuuden tunne stimuloi aivoissa samoihin aivo-osiin kuin fyysinen kipu. Emme halua jakaa lapsia eri leireihin heidän vanhempien elämäntilanteen vuoksi.

Kuten tiedämme työurat eivät ole enää pysyviä vaan yhä useammin yritykset tarjoavat vain pätkiä. Nuorten perheiden mahdollisuudet hakea töitä vaatii kokopäiväistä työtä hallituksen uudistuksen vuoksi.

Varhaiskasvatus on julkinen palvelu lapselle, ei vanhemmille. Lasten oikeus on tulla kohdeltua tasa-arvoisesti vanhempien työllisyydestä riippumatta. Sen lisäksi sen tiedetään ehkäisevän paljon kalliimpia toimeenpiteitä, joita eriarvoisuuden ja syrjäytymisen seuraukset aiheuttavat. Lasten suojelupalvelut, mielenterveyspalvelut ja muut tukipalvelut ovat kalliita. Laadukas ja tasa-arvoinen varhaiskasvatus on järkevä toimi. Työttömyys on jo itsessään raskas asia, joka vie voimavaroja perheeltä pienien lasten kanssa. Kasvatuksen ammattilaisen tuki on tärkeä juuri näille perheille. Se kaivattu resurssi, jota liian harva työtön vanhempi käyttää.

Valtuutettu Karjula (kesk.) toi esille, ettei toivoisi että lasten lähiomainen olisi viranomainen vaan vanhemmat kantaisi vastuun. En minäkään. Liian monelle se on kuitenkin parempi kuin oma vanhempi. Monelle elämänpolku voi olla pienestä tuesta kiinni juuri silloin oman vanhemman resurssit työllisyystilanteesta johtuen ovat niukilla. Tutkimuksesta tiedämme myös, että vanhemmilla on eri pedagogiset kyvyt ja resurssit elämäntilanteesta ja sosioekonimisesta taustasta riippuen. Se, että juuri sinulla on kaikki hyvin tai turvallinen kotiympäristö tai riittävät resurssit tasapainoisen kodin turvaamiseksi etkä osaa asettua toisen asemaan ei tee oikeutta sinulle rajata oikeutta lapselta päivähoitoon. Korostan, että tässä päätetään lapsen päivähoito oikeudesta, ei velvollisuudesta. Valitettavasti ilmeisesti valinnan vapaus ei ulotu työttömien vanhempien lapsiin.

Kiitos!


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page