top of page

Työn murros Euroopassa


Viikko on ollut todella intensiivinen ja pitkä, mutta ammatillisesti mielettömän kiinnostava. On ollut upeaa tutustua uusiin ihmisiin ja vaihtaa ajatuksia tulevaisuuden kannalta merkittävistä kysymyksistä eurooppalaisten kollegojen kanssa.

Osallistuin tällä viikolla Madridissa järjestettävään European trade union institute ETUI:n järjestämään The Digitalisation of Work: Industry 4.0. koulutukseen. ETUI on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön EAY:n itsenäinen tutkimus- ja koulutuskeskus. Koulutukseen osallistui ympäri Eurooppaa Ruotsista, Belgiasta, Saksasta, Italiasta, Romaniasta, Espanjasta ja Puolasta eri ammattikuntiin kuuluvia ammattiliittojohtajia, -aktiiveja tai -työntekijöitä. Työn murroksesta, digitalisaatiosta ja työelämän ja teollisuuden muutoksista oli keskustelemassa kuljetusalan, pankkialan, vakuutusalan, metallialan, pelialan ja palvelualojen ammattilaisia.

Oli mielettömän kiinnostavaa kuulla eri alojen esimerkkejä digitalisaation ja automatisaation vaikutuksista ja eri maiden tilanteesta. Puolassa muun muassa odotetaan kuljetusalalla rekkakuskien töiden vähentyvän, kun testissä ovat jo ketjurekat, jossa yksi kuljettaja ohjaa samalla kahta muuta takana olevaa automatisoitua rekkaa. Palvelualoilla täysin automatisoidut tai robotisoidut varastot, kaupat ja digitaalialustoina toimivat palvelupisteet tyhjentävät työpaikat. Myös eri laitteilla työn vaiheiden seuraaminen minuutti minuutilta ja fyysisten tai digitaalisten liikkeiden seuraaminen puhututti. Pankkialalla on viime aikoina Suomessakin nähty valtavia irtisanomisia, mutta Romaniassa otetaan pankkialan digitalisaation ensi askelia.

Työn prekarisoituminen, kokoaikaistuminen ja jatkuvan seurannan alaisena olemisen lisääntyminen puhututti paljon työntekijän tietosuojan, jaksamisen ja muun elämän yhdistämisen näkökulmasta. Digitaalisaatiossa nähtiin paljon positiivisiakin mahdollisuuksia, mutta työntekijöiden järjestäytyminen ja oikeuksien valvominen koettiin vaikeaksi.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page