top of page

Koulutuksen digiloikka


Tänään julkaistiin meidän Koulutuksen digiloikka - Miten onnistumme suomalaisen osaamisen päivittämisessä - raportti. Kirjoitimme Pilvi Torstin kanssa raportin loppusanat siitä miten meidän mielestä tulisi työn murrokseen todella tarttua ja millaisia keinoja meistä poliittisessa päätöksenteossa olisi syytä harkita.

Meidän mielestä Suomi kaipaa radikaalia koulutusmyönteistä ilmapiiriä. On selvää, ettei työn murrosta selätetä vain joitakin koulutustoimeenpiteitä muuttamalla vaan tällainen yhteiskunnallinen mullistus vaatii koko koulutusjärjestelmän muutosta. Meistä tulisi kuitenkin tehdä ainakin seuraavia asioita: toisen asteen tutkinnon on välttämätön kaikille. Ilman sitä ei työllisty ja riski syrjäytymisestä on valtava.

Lisäksi aikuiskoulutus kaipaa remonttia. On hyvä todeta, että työn murroksen vaikutuksia on ainakin kolme:

1) Ne, jotka ovat vakituisessa työsuhteessa, mutta työkuva vaatii uutta osaamista

2) Oma työkuva häviää, mutta oman alan sisällä on mahdollista pysyä osaamisen päivittämisellä

3) Ne, joiden koko ala häviää ja on tarvetta rakentaa uudelleen osaamista alusta.

Kaikki nämä vaativat erilaisia ratkaisuja.

Meidän visio Pilvin kanssa on osaamistili kaikille ja jonkinlaiset osaamiskeskukset. Osaamistilissä jokainen yksilö voi kouluttaa itseään elinikäisen oppimisen hengessä selkeillä resursseilla ja konseptilla. Mutta kuten tiedämme, aikuiskoulutusta ja mahdollisesti tällaista osaamistiliä käyttäisivät pääosin ne, jotka ovat jo korkeasti koulutettuja ja osaavat tunnistaa omaa osaamistarvetta. Osaamistilissä tulee huomioida kohderyhmät, jotka eivät itse ymmärrä tarvitsevansa koulutusta ylipäätään tai eivät osaa hakea sitä, heille on taattava siis tarvittava tuki Osaamiskeskuksissa.

Lue raportti Teollisuuden palkansaajat sivuilta:

https://www.tpry.fi/edistys-julkaisusarja/edistys-raportit/koulutuksen-digiloikka.-miten-onnistumme-suomalaisten-osaamisen-paivittamisessa..html


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page