top of page

Huumeidenkäytön riskitekijät on syrjäytymisen riskitekijät


Lahden kaupunginvaltuusto kokoontuu Jyväskylässä valtuustoseminaariin pohtimaan isoja kysymyksiä kuten kaupungin kasvattaminen, PHHYKY ja ympäristökaupungin kehittäminen. Kävimme laajaa keskustelua kaikista teemoista ja henki oli tulevaisuuteen katsova, rakentava ja yhteistyökeskeinen. Alla puheenvuoroni:

"Siinä vaiheessa kun PHHYKY tekee erityistoimeenpiteitä huumekysymysten osalta, ollaan jo kriisitilanteessa. Ja niinhän me ollaankin Lahdessa, kuten Helsingin Sanomista ollaan tänään luettu. Lahti on top 3 melkein kaikissa huumekäyttömäärissä Suomessa. Muutosjohtaja ja kaupunginjohtaja vastasi jo aiemmin mitä toimeenpiteitä ollaan siihen pohdittu poliisin ja Hykyn kanssa.

Se mitä me ei olla riittävästi pohdittu on ennaltaehkäisevä toiminta. Huumeidenkäytön riskitekijät on syrjäytymisen riskitekijät laajasti ajateltuna, jotka ovat siis pitkälti sosioekonomiset kysymykset, kuten työttömyys, koulutuksen periytyminen, mutta myös mielenterveyskysymykset sekä nuorilla että heidän vanhemmillaan, vaikeat elämäntilanteet ja moniongelmaisuus.

Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita meidän täytyy ratkaista kaupungissa samalla kun pyritään ratkaisemaan nämä jo kriisiytyneitä tapauksia poliisin ja hykyn kanssa. Tanskassa, Reyjavikissahan huume- ja päihdeongelmia saatiin tiputettua merkittävästi harrastustakuulla. Tällä oli myös tietysti muita hyviä hyvinvointi- ja talousseurauksia. Nämä on myös meille todellinen talouskysymys.

Nämä hykyn hallinnolliset kysymyksethän on tietysti isoja ja tärkeitä. Sote-uudistus ja ns. ”hallintohimmelin” rakentaminen on tässä oma tärkeä kysymys, mutta samalla meidän täytyy muistaa ihminen ja ne todella arkiset kysymykset terveydenhoidossa. Vaikka hykyn hallinto on maakunnallinen siellä jossain, niin itse palveluiden tukee tuntua läheiseltä ja arkiselta.

Lahti on hykyn suurin omistajakunta, mutta vähän liian usein on ollut se fiilis, myös päättäjänä, ettei meillä ole mahdollisuutta vaikuttaa lahtelaisten terveydenhoidon kysymyksiin. Mä en pidä siitä tunteesta.

Konkreettisena esimerkkinä näin sivistyslautakunnan jäsenenä, on nuorten mielenterveydenhoiton kehittäminen ja oppilashuolto Lahdessa. Lahdessa on myös isona kaupunkina omat erityiskysymykset, jotka ei konkretisoidu pienemmissä kunnissa samanlailla. Meillä on kaupungissa monet suuret riskitekijät valtakunnallisestikin mitattuna, meille on tulossa Suomen suurin lukio ja koulutuksen periytyminen on maan korkeinta.

Toivon, että tähän luodaan välineistöä myös näiden rajapintojen käsittelemiseen ja pitkänaikavälin lahtelaisten hyvinvoinnin kehittämiseen, jotta näitä terveyseroja ja erikoissairaanhoidon kuluja voitaisiin hillitä. Toivon, että voimme kehittää pitkänaikavälin ennaltaehkäisevän hyvinvointistrategian, jolla tähdätään myös näiden huumekysymysten ja terveyserojen ratkaisemiseen."


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page