top of page

Nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ykkösasiaksi!

Nuorten syrjäytyminen maksaa Suomelle jopa miljardi euroa, jos mukaan lasketaan menetetyt veroeurot. Tämä on 25 000 € vuodessa per syrjäytynyt nuori. Aika kallista Lahdessa, jossa syrjäytyneitä nuoria on paljon. Surullisinta syrjäytymisessä on tietysti yksilöllinen tragedia. Rahan voisi käyttää näiden kohtaloiden ennaltaehkäisyyn ja paremman tulevaisuuden turvaamiseen meille kaikille.

Päijät-Hämeessä syrjäytyneitä nuoria on poikkeuksellisen paljon: syrjässä on 2 306 nuorta (15-29 v.) ja Lahdessa heistä asuu 1 652. Syrjäytymisprosentti on jopa 3 % korkeampi kuin Suomessa keskimäärin!

Huono-osaisuuden periytyminen on voimakasta Päijät-Hämeessa, erityisesti Lahdessa. Koulutuksen periytyminen on yksi pääongelmista. Meillä on erityisen paljon nuoria, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa (18 %!). Myös Lahden vanhempien korkea työttömyysaste (,joka on myös seurausta matalasta koulutustasosta) johtaa usein lapsen syrjäytymisriskiin. Vanhempien toimeentulotukitausta ovat selkeästi korkeammalla tasolla kuin muualla Suomessa.

Päijät-Hämeessä syrjäytymistä ennustaa erityisen voimakkaasti myös se, että on synnyttänyt lapsen ennen 20 ikävuotta (peräti 40 % riski jäädä syrjään) sekä se, että ei ole saavuttanut perusasteen jälkeistä tutkintoa 25 vuoden iässä. (Lähde: Me-säätiö)

Parhaiten syrjäytymistä ehkäistään lapsen ja perheen varhaisella tuella. Laadukas ja sujuva varhaiskasvatus näyttelee tässä erityisen suurta roolia. Oppivelvollisuuden pidentäminen eli, että jokainen nuori suorittaisi toisen asteen tutkinnon ehkäisi syrjäytymistä monien asiantuntijoiden mukaan. Tietysti riittävät resurssit koulutukseen takaisi sen, että koulutuksen ammattilaiset varhaiskasvatuksesta toiseen asteeseen pystyisivät tarttumaan varhaisessa vaiheessa jo nuorten huonovointisuuteen. Maksuton ehkäisy alle 25 -vuotiaille ehkäisi teiniraskauksia ja turhia abortteja.

Toivoisin, että Lahdessa osattaisiin nyt tarttua vakavasti syrjäytymisen juurisyihin ja uskallettaisiin toteuttaa tutkittuun tietoon pohjautuvia ratkaisuja sen ratkaisemiseksi.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page