top of page

Huumeet lähtee hyvinvoinnilla


Lahdessa on enemmän kodin ulkopuolelle sijoitettuja 0-17-vuotiaita kuin Suomessa keskimäärin. PHHYKY:n tilastojen mukaan lasten kiireellisten sijoitusten määrät ovat nousseet Lahdessa vuodesta 2019 11% . Yksi merkittävin syy kiireellisiin sijoituksiin oli vuonna 2020 vanhempien päihteiden käyttö tai lapsen ja nuoren päihteiden käyttö.⠀ Syrjäytyneiden nuorten määrä oli Lahdessa vuonna 2017 maan suurin 20,4 % (koko maa 16.9 %)!⠀ Toisen asteen opiskelijoiden huumemyönteisyys on lisääntynyt ja kannabiskokeilut ovat Lahdessa suurempia kuin muualla. Ekstaasin ja amfetamiinin käyttö on maan suurinta. Päihteiden kokeiluhalukkuus kasvaa otollisissa olosuhteissa pahanolon ja uupumuksen ympäristössä. ⠀ Lahdessa päihtyneiden säilöönottoja on kaksinkertainen määrä ja päihdehuollon asumispalveluissa asiakkaita yli kolme kertaa enemmän kuin muualla maassa.⠀ Lahden naisten menetettyjen elinvuosien määrä on 27 % suurempi kuin keskimäärin muualla. Taustalla on korkea itsemurhaluvut ja päihteiden käyttö.⠀ Meidän on PAKKO tehdä äkkikäännös!⠀ Meidän on lisättävä resursseja varhaisen puuttumiseen, matalan kynnyksen kohtaamispaikkojen lisäämiseen ja perheiden tukemiseen. Koronan myötä Lahdessa esiintyy entistä enemmän koulupudokkuutta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut on laitettava kuntoon, neuvoloihin tarvitaan psykiatrinen sairaanhoitaja ja tukea tarvitseville lapsille tarvitaan selkeämmät tukipolut koulujen kanssa yhteistyössä. ⠀ Tarvitsemme selkeän tiekartan päihteiden käytön ennaltaehkäisylle ja panostuksia ennaltaehkäisevään työhön!⠀ Lahden ja Päijät-Hämeen päihdetyön strategiassa on määritelty toimeenpiteet ja ne ovat hyviä, mutta kuntien kanssa tehtävä toimeenpano vaatii selkeyttä. Tavoitteet eivät saa jäädä kauniiksi kirjauksiksi! ⠀ Kaupunkiin nimetty asiantuntijoista koostuva ehkäisevän päihdetyön ohjausryhmä tulee ottaa tiukemmin poliittiseen ohjaukseen, jotta ajankohtainen tieto tehdystä työstä, vaikutuksista ja resursseista olisi käytettävissä päätöksentekijöillä. Tulevien aluevaltuustojen on asetettava poliittinen nyrkki asian päälle.


Mistä rahat? Sieltä, mistä nyt otetaan esimerkiksi päihdekuolemien, työkyvyttömyyden, lasten huostaanottojen tai psykiatrisen hoidon ylikuormituksen rahoitus. Kaikista näistä voimme säästää, kun laitamme asiat kuntoon. Ehkäisevällä päihdetyöllä vähennetään sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. Päihdehaittojen väheneminen lisää työn tuottavuutta ja varmistaa väestön työ- ja toimintakyvyn myös tulevaisuudessa. Aluevaltuustoilla on merkittävä rooli Lahden ja koko Päijät-Hämeen suunnan kääntämisessä. Siksi sinunkin äänelläsi on merkitystä.


Olen ehdolla aluevaaleissa numerolla 230.

Comments


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page