top of page

Isäneuvola


Tutkimusten mukaan isät ovat äitejä tyytymättömämpiä neuvolassa saamaansa tukeen. Raskausaika vaikuttaa myös mieheen ja muuttuva perhetilanne tuo miehen elämään erilaisia haasteita. Myös isät tarvitsevat ja kaipaavat tukea isyyteen ja perhe-elämään. Tähän neuvola ei vastaa riittävästi.⠀ Lapsen syntymä muuttaa parisuhteen dynamiikkaa: aikaa on vähemmän parisuhteelle, ja pariskunta joutuu hakemaan uudet roolit vanhempina. Vanhempainvapaauudistus kannustaa omalta osaltaan isiä ottamaan voimakkaammin roolia vanhempana, mutta tärkeän tavoitteen tueksi tarvitaan voimakkaammin isien aseman tukemista kaikissa palveluissa. ⠀ Vain harvoissa Suomen kunnissa on isäneuvola-palvelua. Vaasa on tässä edelläkävijä, sillä isäneuvola-palvelu on ollut siellä jo vuodesta 2013 alkaen. Neuvolakäynnillä pohditaan yhdessä isyyttä ja elämänmuutosta, omia isyysmalleja ja parisuhdetta. Oman terveyden ja elämäntapojen lisäksi isät pääsevät pohtimaan omaa isäsuhdettaan ja isärooliaan, lapsen kasvatusta ja puolison tukemista synnytyksen ja vauva-ajan aikana. Eniten tuoreet isät haluavat tukea parisuhdekysymyksiin.⠀ Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on tehnyt yhteistyötä Miessakit ry:n kanssa, joka on ainakin aiemmin tarjonnut tukea masentuneille isille. Tätäkin on syytä jatkaa, mutta kaikki isät tarvitsisivat tukea isyyden alkuun. ⠀ Päijät-Hämeeseen tarvitaan isäneuvola, joka suunnataan lasta odottavan perheen isälle ja pienten lasten isille. Isät saisivat isäneuvolasta tukea vanhemmuuteen ja parisuhteeseen. Monelle isälle keskustelu isyydestä voisi olla luontevampaa isätyöntekijän kanssa. Neuvolassa tietysti pyritään ottamaan isät huomioon, mutta matalalla kynnyksellä ohjaaminen keskustelemaan miespuolisen kanssa voisi ennaltaehkäistä yksinjäämistä useissa arkaluontoisissa kysymyksissä.

Lisäresurssin kanavoiminen isätyöntekijälle voisi olla kannattavaa alueellamme, jolla avioerojen määrä on korkea.

Comments


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page