top of page

VAALITEEMAT

Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimuksen mukaan korkeat harrastusmaksut uhkaavat lasten tasa-arvoisia mahdollisuuksia harrastuksiin ja liikuntaan. Harrastaminen on osa terveellistä elämää, joka vaikuttaa vielä aikuisiälläkin. Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemässäni tutkimuksessani Koulutukseen valikoituminen (2015) selvisi, kuinka tärkeä asema harrastuksilla on koulua tukevana toimintana.

 

Harrastavat lapset saavat vapaa-ajallaan ammattimaisesti ohjattua vapaa-ajanvietettä, josta on hyötyä myös koulumenestyksen kannalta. Omien vahvuuksien löytäminen, sosiaaliset taidot ja ymmärrys jatkuvasta itsensä kehittämisestä ovat harrastustoiminnan tärkeitä oppeja. Tällä hetkellä itsensä kehittäminen on perheiden tulotasosta riippuvaista.


Lahdessa tulee tarjota laadukasta harrastustoimintaa kaikille lapsille tulotasosta riippumatta. Työhön tulee ottaa mukaan harrastus- ja liikuntaseurat, nuorisopalvelut, koulut ja vanhemmat. Kaupungin tulee tarjota enemmän vapaita yhteisöllisyyden tiloja, joita voidaan hyödyntää harrastustoiminnassa. Yksi vaihtoehto on tuoda harrastusmahdollisuuksia osaksi koulupäivää harrastusseurojen kanssa.

Lue kirjoituksiani aiheesta:

Harrastaminen parantaa koulussa pärjäämistä 

Mahdollisuus harrastaa vaikuttaa edellytyksiin pärjätä koulussa​

bottom of page