top of page

MINÄ

Mäkynen Maria-7182.jpg

Olen koulutuksen asiantuntija, pienen lapsen äiti ja tasa-arvon puolustaja. Haluan jatkaa työtäni koulutuksen ja kouluresurssien puolustamiseksi. Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä kasvatus- ja koulutusammattilaisten resurssit ja hyvinvointi ovat minulle syy olla mukana politiikassa. ⠀ ⠀

 

Koulutukseltani olen opettaja, rehtori, filosofi (yhteiskuntatieteiden maisteri) ja koulutuksen asiantuntija (kasvatustieteen maisteri). Teen parhaillani väitöskirjaa työn ja osaamisen tulevaisuudesta. ⠀ ⠀

 

Aikaisemmin työelämässäni olen tutkinut koulutuksen periytyvyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä koulutuksen tutkijana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiössä. Olen toiminut Eduskunnassa poliittisena asiantuntijana sd-ryhmäkansliassa silloisten kansanedustajien Sanna Marinilla ja Ilmari Nurmisella. Minulla on opettajakokemusta Lahden kouluista ja koulutussuunnittelijana toimin Filosofian Akatemialla, koulutuspäällikkönä ja projektipäällikkönä toimin nykyisen työnantajani toimessa aikuiskoulutusorganisaatiossa Työväen Sivistysliitossa. ⠀ ⠀

Elämäni ilo on ihana 1,5 vuotias lapseni, jonka kanssa näen elämääni uudella tavalla. Vaikka lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja tasa-arvoinen koulupolku ovat olleet sydämen asia aina, pääsen tutustumaan oman lapseni kautta uudella tavalla kaupungin tarjoamiin palveluihin. Kaikilla ei ole samanlaista sosiaalista verkostoa, elämäntilanteen suomia henkisiä resursseja tai taloudellista tilannetta olla lapsen tukena ja siksi on tärkeää tukea perhettä, jotta he voivat tukea lasta. Tämän puolesta olen pyrkinyt toimimaan myös ensimmäisen valtuustokauteni aikana.⠀ ⠀ ⠀

IMG_9440_edited.jpg
B1ECFF17-CD40-4F5F-8F65-85B36A8F8727.JPG

Asioita, joita olen edistänyt ensimmäisen kauden aikana ovat subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen, harrastustakuu -valtuustoaloite, valtuustokysymys lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista, alle 25-vuotiaiden maksuton ehkäisyaloite, Lahti kiusaamista vastaan -tunnetaitojen koulutus -valtuustoaloite. Olen puolustanut koulutusresursseja ja vaatinut yhdenvertaisuutta, edistänyt 1milj. lisäresurssia peruskouluihin erityistätukea tarvitseville, kuunnellut ja auttanut vanhempia, kiertänyt kouluja ja päiväkoteja, kuunnellen ja oppien.⠀ ⠀

 

Olen edelleen tähän työhön käytettävissä. Toivon olevani luottamuksenne arvoinen myös jatkossa.

ARVONI

Lahti on elinvoimainen kun lahtelaiset voivat hyvin.

 

Lahti on houkutteleva kaupunki kun arki on sujuvaa ja perheet saavat riittävästi tukea. Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita lasten ja nuorten mielenhyvinvoinnin ja perheiden jaksamisen tueksi. Tasa-arvoinen ja eheä koulutuspolku varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle on hyvinvoivan kasvun perusta. Tarvitsemme elinkeinopoliittisen strategian, joka aktiivisesti luo uusia työpaikkoja innovatiivisen vihreän teollisuuden ja urbaanin kulttuurin ympärille yhteistyössä yritysten ja korkeakoulujen kanssa.⠀⠀

 

Uskon tietoon pohjautuvaan päätöksentekoon, jonka pyrkimyksenä on rakentaa hyvä elinympäristö kaikille. Politiikkaa tulee tehdä ihmisiä varten pitkänaikavälin tarkastelulla. Minulle tärkeitä arvoja on vastuullinen politiikka: sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä politiikka tarvitsee kiertotaloutta, feminismiä ja investointeja.

 

Koulutus antaa ihmisille ajattelun ja itsensä toteuttamisen välineitä, mutta synnyttää myös uutta työtä ja kykyä pysyä edelläkävijöinä muuttuvassa maailmassa. Tasa-arvoinen yhteiskunta tukee kaikkien mahdollisuutta toteuttaa elämässään haluamiaan asioita, mutta on myös koko yhteiskunnan kannalta tehokas ja turvallinen. Laadukas koulutus ja toimivat turvaverkot antavat ihmisille rohkeutta ottaa riskejä, joilla kehittää yhteiskuntaa, yrityksiä ja yhteistä kaupunkia.

IMG_0153.JPG
IMG_0892 2.JPG

URA

mariamakynen_podcast_157.JPG
IMG_1777.JPG
IMG_1797.JPG
Työkokemus

 

Työn murros -projektipäällikkö ja koulutuksen asiantuntija, TSL, 1.10.2018 - 

Koulutuspäällikkö, TSL, 20.2.2016 - 30.9.2018

Poliittinen avustaja, Sosialidemokraattinen ryhmäkanslia, eduskunta,     

31.8.2015 -

Koulutussuunnittelija, Muutosvoima -projekti, Filosofian Akatemia,      

1.9.2015 - 30.11.2015

Apulaistutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö, 6.10.2014 -

31.8.2015

Korkeakouluharjoittelija, Opetus- ja Kulttuuriministeriö, Korkeakoulu ja

tiedepolitiikan osasto 1.4 - 31.6.2014


Tutkimusavustaja, Workplace harassment. A survey of Finnish ministries

–hanke, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, 2.12.2013 - 31.1.2014

Toimistoapulainen, EAST­-RISK MANAGEMENT –lakiasiantoimisto, 2008

ja 2010

Opettajan sijaisuuksia eripituisina jaksoina, Lahden kaupunki, 2007-2009

Luottamustoimet:

 

Nykyiset:

Lahden sivistyslautakunnan puheenjohtaja

Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaoston jäsen

Lahden kaupunginvaltuutettu 

Urheiluopistosäätiön hallituksen jäsen

Johtokunnan jäsen, Lahden Sos. Dem. Työväenyhdistys

4H- hallituksen jäsen

SDP:n sivistyspoliittisen työryhmän jäsen 2014-

 

Vanhat:

Lahden kaupunginhallituksen varajäsen, 2017-2019

Lahden sivistyslautakunnan jäsen 2017-2019

Lahden tila- ja konsernijaoston varajäsen 2017-2019

Wellamo-opiston johtokunnan puheenjohtaja 2017-2019

Päätoimittaja, Lippu-lehti 2016-2019

Varapuheenjohtaja, Vapaus valita toisin 2016-2019

Hämeen piirihallitus, SDP, 2016-2018

Lahden Priden suojelija 2018

Sosialidemokraattisten opiskelijoiden 1. varapuheenjohtaja, 2015

Varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsen, 2014

SDP:n periaateohjelmatyöryhmän jäsen 2014

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteellisen tiedekuntaneuvoston opiskelijajäsen 2014

Jyväskylän yliopistokollegion opiskelijajäsen 2014

Sosialidemokraattisten opiskelijoiden liittohallituksen jäsen, 2014

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n valtuuston varajäsen 2013

Jyväskylän yliopistokollegion opiskelijavarajäsen 2013

JYYn opinto- ja tiedevaliokunnan puheenjohtaja 2013

Jyväskylän yliopiston filosofian ainejärjestön Mephiston puheenjohtaja 2012

Jyväskylän yliopiston filosofian ainejärjestön Mephiston varapuheenjohtaja kaudella 2011

Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteen ja filosofian laitoksen opetuksen

kehittämistyöryhmän opiskelijaedustaja 2011- 2013

Jyväskylän yliopiston filosofian opiskelijoiden tutor 2010

Jyväskylän yliopiston filosofian ainejärjestön Mephiston koulutuspoliittinen vastaava 2010

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto, varajäsen ja jäsen, 2010-2014

Julkaisut

Mäkynen, M. ja Torsti, P. (2019). Työn murros haltuun maailman parhaalla osaamisella, teoksessa Hirvola, M.  (toim.) (2019). Koulutuksen digiloikka. Miten onnistumme suomalaisten osaamisen päivittämisessä. Teollisuuden palkansaajat TP ry. 

Rytkönen, M. (2016) Koulutuksen periytyvyys - kulttuuri eriarvoistaa. Teoksessa Söder, K. & Karlsson, A. (2016) Tulevaisuuden koulutuspolitiikka. Into kustannus.

Aarnio L., Rytkönen M. & Saari J. (2015) Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen: Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 51/2015.

Juhani Saari & Maria Rytkönen: Opiskelijan kaupunki. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 2015.’

 

Maria Rytkönen & Juhani Saari: YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti. Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, 2015

 

Maria Rytkönen: ”Koulutuspolitiikan valtarakenteet”. Lahden tiedepäivät, 2013

 

Maria Rytkönen: ”What kind of teacher do Finnish ninth grade students consider as authoritative?”. New Dynamics of Language Learning annual konferenssi, 2011

bottom of page