top of page

Lättflytande vardag

Försvarare av utbildning och familjers välmående

Jag vill fortsätta mitt arbete som försvarare av utbildning och skolresurser.

 

MINA TEMOR

lättflytande vardag och stöd med låg tröskeln

välmående av barn och unga

tillräckliga skolresurser

jämlik och helgjuten skolstig för barn

urban kultur och innovativ grön industri

 

Målet är att få mer human, jämlikare och mer hållbar politik så som socialt, ekologiskt och ekonomiskt i Lahtis

 

VI BEHÖVER

förebyggande tjänster med låg tröskel till familjer för att stöda vardagen och uppfostran

resurser och tjänster med låg tröskel för att stöda barn och ungas mental hälsa

närdagvårdprincip

kommunekonomi som investerar i kunnande och välmående

satsningar i forskning och utveckling för att öka kunnande och högskolanetvärk

 

VAD HAR JAG GJORT

återföring av subjektiv rätt till småbarnsfostran

hobbygaranti blev en kärnmål i Lahtis

fullmäktigefrågan om barn och ungas tjänster för mental hälsa

motion om gratis preventivmedel för unga under 25 år

Lahti mot mobbning - känslokunskapsutbildning och materialpaket

försvarat av utbildningsresurser och krävat jämlikhet

främjat 1 million euro tillägsresurser för barn i behov av särskilt stöd 

lyssnat på och hjälpt föräldrar 

rundat skolor och daghem för att lyssna på och lära mig

 

Jag är fortfarande tillgänglig för detta arbete. Jag hoppas att jag är värd er förtroende också i fortsättning.

bottom of page