top of page

VAALITEEMAT

Eri alueiden koulujen välillä ei saa olla laatueroja. Tällä hetkellä Lahden koulut ovat tosi erilaisissa tilanteissa. Erot syntyvät oppilaiden taustoista, koulurakennuksista, koulujen erilaisista painotuksista ja resursseista. Kunnassa ei tulisi olla tilanne, jossa vanhempien tulee kilpailuttaa kunnan koulut, vaan lähikoulun tulee olla jokaiselle lapselle paras vaihtoehto.

 

Tutkimusten mukaan heikompien oppilaiden tukeminen parantaa myös paremmin pärjäävien oppilaiden tuloksia. Tasa-arvoisen koulun ja parempien tulosten takaamiseksi Lahden on tuettava kouluja, joiden oppilaat tulevat vaikeammista oloista. Vanhempien korkeampi työttömyys, lasten vieraskielinen tausta tai perheiden matalampi tulotaso voisivat olla perusteita koulun erityiselle tukemiselle. Kun erot tasoittuvat, kaikki lapset Lahdessa pärjäävät paremmin. Osaamistason nousu on kunnan tulevaisuudenkin kannalta keskeistä.  

 

Kasvun kannalta on tärkeää, että kaikki lasten saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa mahdollisimman varhain. Siksi on tärkeää, että varhaiskasvatus on laadukasta kaikille. Maksuton laadukas ja monipuolinen varhaiskasvatus on paras ratkaisu taata, että kaikkien yksilöiden vahvuudet saadaan kuntien käyttöön eikä kukaan jää yhteiskunnan ulkopuolelle taustansa tai perheiden työllisyystilanteen takia. Lahdessa tulisi kuitenkin päästä edes sille tasolle, että varhaiskasvatuksen rajaaminen perutaan ja päivähoitomaksut saadaan kaikissa päiväkodeissa samalle tasolle.

bottom of page