top of page

Opintolaina valikoi opiskelijat

Julkaistu Turun Sanomissa 8.11.2015

Opiskelijat ovat toimeentuloltaan heikoimmassa asemassa Suomessa. Heidän sosiaaliturvansa on tiukasti vastikkeellinen ja he ovat ainoa ryhmä, jolta edellytetään perustoimeentulonsa täydennystä lainalla.

Euroopan neuvosto huomautti alkuvuonna Suomea sosiaaliturvan vähimmäistason riittämättömyydestä. Opiskelijoiden sosiaaliturva on kaukana jopa tästä.

Vähimmäistasolla esimerkiksi työmarkkinatuki ja yleinen asumistuki ovat verojen jälkeen yhteensä yli 960 euroa. Opiskelijoiden opintoraha ja asumislisä ovat yhteensä korkeintaan 537 euroa. Tuki ei riitä kohtuulliseen vähimmäiskulutukseen tai edes asumiseen.

Yli puolet opiskelijoista turvautuu vanhempien apuun, mikä ei kuitenkaan ole kaikille mahdollista.

Suurin osa käy töissä, vaikka työtä ja muuta elämää on vaikea sovittaa yhteen. Silti sitä pidetään parempana vaihtoehtona kuin lainaa. Työmarkkinat ovat niin epävarmat, että laina ei houkuttele – sitä ottaa neljännes.

Lainan ottoon liittyvä riskinsietokyky on sitä matalampi, mitä matalammasta sosioekonomisesta taustasta henkilö tulee.

Monituloiset-tutkimuksen mukaan opiskelijan lainanotto oli sitä todennäköisempää, mitä korkeampi vanhempien sosioekonominen asema oli.

Huolestuttavinta opintotukikeskustelussa onkin sen unohtaminen, kuinka tukijärjestelmä vaikuttaa koulutukseen valikoituvuuteen. Pahimmillaan se karsii potentiaalisia opiskelijoita taustan perusteella – ei osaamisen.

Ministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok) on nimittänyt Roope Uusitalon opintotuen selvityshenkilöksi. Selvitykselle asetettiin tiukat ehdot: 150 miljoonan euron leikkaukset ja opintotuen kokonaismäärän (opintoraha, asumislisä, opintolaina) nosto 1 100 euroon kuussa.

Uudistukselle ei jää juuri vaihtoehtoja lainaosuuden lisäämisen ohella. Kokonaiskuvaan sopiikin, että Uusitalo puolustaa opintotuen lainapainotteisuutta ja lukukausimaksuja suomalaisillekin.

Lainapainotteisuus pahentaisi jo kiihtyvää koulutuksen periytyvyyttä.

Viime hallituskaudella keskityttiin koulutuksen eriarvoisuuden vähentämiseen ja periytyvyyden katkaisemiseen.

Nyt näyttää siltä, että suunta on vaihtunut.

Maria Rytkönen

Varapuheenjohtaja

Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page