top of page

Olen ehdolla aluevaaleissa


Viikko aluevaalien ennakkoäänestykseen!

Mitkä ihmeen aluevaalit ja miksi ketään kiinnostaisi?


Kun ihmisiltä kysytään mitkä ovat tärkeimpiä kysymyksiä poliittisessa päätöksenteossa sosiaali- ja terveyspalvelut ovat aina ensimmäisenä. Aluevaaleissa päätetään ketkä pääsevät päättämään juuri sote-kysymyksistä: perusterveyspalvelut ja hoitoon pääseneminen, neuvolapalvelut, mielenterveyspalvelut, suunterveyspalvelut, ikääntyneiden hoito, vammaispalvelut, oppilas- ja opiskelijahuolto ja pelastustoimi

Miksi aluehallinto? Sote-uudistusta tehtiin melkein 15 vuotta, koska Suomessa on yhdet eriarvoisimmista terveyspalveluista. Ihmisten tärkeimmistä palveluista päätetään demokraattisesti aluevaltuustoissa palveluiden ja ihmisten omalla alueella.

Aluevaltuustot eivät ole lisähimmeliä, vaan kuntien sote-päätöksenteko ja nykyiset maakuntavaltuustot siirtyvät aluevaltuustojen päätettäväksi tiiviiksi ja selkeämmäksi ylikunnalliseksi kokonaisuudeksi. Esim. itse olen PHHYKYn hallituksen varapuheenjohtaja 2023 saakka, kunnes uusi aluevaltuusto päättää uuden hallituksen kokoonpanosta.

Sote-keskustelussa painottuu terveyspalvelut ja korjaavat toimeenpiteet (tärkeää), mutta suuri osa sote-palveluista on sosiaalihuoltoa: kotihoito, asumispalvelut, päihdetyö, mielenterveystyö ja perheneuvonta, vammaispalvelut ja lastensuojelu. Tärkeitä asioita.

Aluevaltuutetut päättävät näiden palveluiden tuottamisesta, rahoituksesta ja resursseista. Aluevaltuustot pohtii nuorten mielenterveyspalveluita, päihdeongelman ratkaisuja ja hoitajapulan ratkaisemisen keinoja.


Nämä vaalit ovat hiton tärkeät! ÄÄNESTÄ!

Mä olen ehdolla Päijät-Hämeen alueella numerolla 230Comments


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page