top of page

Mahdollisuus harrastaa vaikuttaa edellytyksiin pärjätä koulussa

Julkaistu Demokraatissa 17.2.2016

Uusimman OECD:n selvityksen mukaan heikosti osaavien oppilaiden osuus on kasvanut Suomessa. Raportissa todetaan, että etuoikeutettujen ja heikosti pärjäävien sekoittaminen edistää heikosti pärjäävien koulumenestystä. Tämä käy järkeen: etuoikeutetut lapset välittävät sellaisia tietoja ja taitoja, joita heikosti pärjäävät eivät voi välittää toisilleen keskenään.

Koulutuksen periytyvyydelle on monia syitä, mutta liian vähän on kiinnitetty huomiota vapaa-ajan vaikutukseen. Vapaa-ajan harrastaminen on sosioekonomisesti eriytynyttä lasten keskuudessa. Kun harrastustoimi on yhä useammin kallistuvaa ei kaikilla ole mahdollisuutta taata lapsilleen ohjattua vapaa-aikaa. Lapsen ääni -kyselyn mukaan vähävaraiset perheet joutuvat luopumaan lastensa harrastuksista.

Kun harrastustoiminta on ohjattua kasvatusta koulun jälkeen, se vaikuttaa valmiuksiin pärjätä koulussa. Harrastaminen on siis käytännössä tukiopetusta koulun jälkeen. Olkoon harrastaminen liikunnallista, taiteellista tai sivistyksellistä uuden oppiminen, sosiaaliset taidot ja kognitiivisten kykyjen kehittäminen valmistaa lapsille tietoja ja taitoja, joista on hyötyä koulumenestykselle. Hiljaisen tietona välittyvä yleissivistys ja strateginen tieto luo parempia edellytyksiä koulussa pärjäämiselle. Harrastustakuu olisi tarpeellinen lääke koulutuksen periytyvyydelle.

Maria Rytkönen


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page