top of page

Ruokahävikin vähentämisellä apua ruokajonoihin

Teksti julkaistu Etelä-Suomen Sanomien Lukijalta-palstalla 26.8.

Työapu Lahty ry:n jakama EU:n ruoka-apu loppui viime perjantaina kesken jo ensimmäisen vartin aikana Lahdessa. Kaikille ei ruoka-apua riittänyt vaan osa joutui jäämään odottamaan seuraavaa ruokajakelua, joka järjestetään vasta kahden viikon päästä. Tilanne on jo hälyttävä. Suomessa vierailee ruokajonoissa jopa 13 000 ihmistä. Luvun tiedetään kasvaneen merkittävästi viime aikoina.

Samaan aikaan ruokaa päätyy roskikseen Suomessa vuosittain jopa 400 miljoonaa kiloa. Järkevintä olisi ohjata syömäkelpoinen ruoka sitä tarvitseville, mutta tällä hetkellä verotuksellisista syistä kauppiaan on kannattavampaa kipata hyvä ruoka bioastiaan kuin jakaa se.

Samalla hävikkiruoka on yksi isoimmista ilmastosaastuttajista. Ruokajätteen vuotuiset kasvihuonekaasut vastaavat 100 000 keskivertohenkilöauton hiilidioksidipäästöjä Suomessa. Kulutuksen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä 25 prosenttia aiheutuu ruoan tuotannosta.

Syksyllä maa- ja metsätalousvaliokunnan käsittelyyn tuleva Ilmari Nurmisen (sd.) alulle panema lakialoite elintarvikelain muuttamiseksi tähtää ruokahävikin vähentämiseen ja syömäkelpoisen ruuan uudelleen ohjaamiseksi sitä tarvitseville. Lakialoitteessa esitetään säädettäväksi elintarvikelakiin lisäys, joka velvoittaa kunnallisia toimipisteitä, kauppoja ja leipomoita luovuttamaan syömäkelpoiset myynnistä poistetut elintarvikkeet voittoa tavoittelemattomien järjestöjen jaettavaksi.

Ruokajonoissa seisovien ongelmien ratkaisut tulisi löytää ensisijaisesti työllisyyden ja sosiaalisen tuen keinoin. Silti lakialoite tuo tarpeellisen laastarin sellaiseen äkilliseen hätään, joka Lahdessa viime perjantaina nähtiin. Samalla se olisi järkevää resurssien uudelleen käyttöä ja ilmastopäästöjen vähentämistä.

Kysymys on ennen kaikkea ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta kestävyydestä, jota lähemmäs päästään asioita uudelleen ajattelemalla. Lahdessakin voitaisiin ottaa mallia From Waste to Taste -hankkeesta, jossa hävikkiruokaa kerätään ja uudelleen käsitellään herkulliseksi ruuaksi samalla työllistäen pitkäaikaistyöttömiä.

Maria Rytkönen eduskunta-avustaja (sd.)


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page