top of page

Ehdolla SONKin varapuheenjohtajaksi

Lahden Demariopiskelijat esittää Maria Rytköstä Demariopiskelijat – SONK ry:n varapuheenjohtajaksi.

Yhteiskuntatieteiden ja kasvatustieteiden maisteriksi valmistuva Rytkönen opiskelee pääaineinaan filosofiaa sekä koulutussosiologiaa ja -politiikkaa. Hän on myös juuri pätevöitymässä opettajaksi ja rehtoriksi. Opiskelun ohessa Rytkönen työskentelee apulaistutkijana Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksella.

– Opiskelijajärjestöjen tulisi terästää koulutuspoliittisia kannanottojaan. Korkeakoulupolitiikassa on tapahtumassa paljon merkittäviä ideologisia muutoksia, joista meidän opiskelijoiden tulisi pitää enemmän meteliä. Koulutuksen muuttuessa yhä enemmän teknokraattiseksi ja tehotuotetuksi vaikuttaa se syvimmillään meidän ymmärrykseen sivistyksestä, mahdollisuuteen demokratiaan sekä autonomiaan suhteessa työmarkkinoita hallitseviin. Sivitys on ehto demokratialle ja yksilön omaehtoisuudelle. Näkisin, että opiskelijat ovat keskeisessä roolissa näiden asioiden puolustamisessa.

Koulutuspolitiikan kysymyksiin Rytkönen on perehtynyt opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston korkeakouluharjoittelun lisäksi myös opiskelija-aktiivina muun muassa Jyväskylän ylioppilaskunnan opetus- ja tiedevaliokunnan puheenjohtajana sekä tiedekuntaneuvoston ja yliopistokollegion opiskelijaedustajana.

Rytkönen sanoo ajan olevan valmis uussosialidemokratialle, jonka ”tarve näyttäytyy nuorten yhteiskunnallisen kiinnostuksen nousussa.”

– Opiskelijat ovat jo tällä hetkellä poliittisia toimijoita. Sitä ei ymmärretä kanavoida järjestäytyneeksi liikkeeksi pitkään jatkuneen yksilökeskeisen ja uusliberalistisen politiikan ihmiskuvan ja vapauskäsityksen takia.

Esiin nousseet yhteisölliset ja eettis-ekologiset arvot näkyvät kuitenkin nuorten keskuudessa suosioon nousseissa tapahtumissa ja kiinnostuksen kohteissa. SONKilla olisi mahdollisuus kunnostautua näiden jo valmiiksi sosialidemokraattisien arvojen poliittiseksi väyläksi.

Rytkösen mukaan tämä vaatisi kuitenkin järjestöllisiä ja kulttuurillisia uudistuksia.

– Mikä on sosialidemokraattisten opiskelijoiden skene? Mikä on se juttu miksi kanssamme haluttaisiin vaikuttaa? Tarvitsemme enemmän me-henkeä, jotta ympärillemme voi kerääntyä.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page