top of page

Kaupunki nousee tasa-arvoisella sivistystoimella ja kaupungin houkuttelevuuteen panostamisella

Tänään on valtuustokauden ensimmäinen päivä. Onnea vielä kerran kaikille valituille!

Jo eilen valtuusto kokoontui kaupungintalolle valtuustoinfoon kuulemaan valtuustotyön

käytäntöön liittyen kokouskäytäntöjä ja harjoittelemaan konkreettisesti muun muassa sähköistä äänestämistä ja puheenvuorojen pitämistä. Hups, painoin ensimmäisen kerran väärin!

Edellisen kerran, kun uusi valtuusto kokoontui meillä oli valtuustoseminaari. Kirjoitin aiemmin valtuustoseminaarin ensimmäisestä päivästä, jossa käsittelimme pääosin kaupungin talousnäkymiä. Seuraava päivä sisälsi sivistykseen, ympäristöön ja maankäyttöön liittyvien strategisten suunnitelmien ja kysymysten läpikäyntiä. Päivä oli innostava ja avasi paljon sitä, mitä Lahdessa todella voi edistää. Alla ajatuksiani siihen liittyen.

Sivistys

Peruskoulutukseen käytetty rahoitus on Lahdessa muuhun maahan verrattuna erittäin alhainen. Lahdessa perusopetukseen käytettävä osuus on noin 7400 euroa vuodessa yhtä oppilasta kohden. Verrattuna esimerkiksi Vaasaan ero on jopa 1500 euroa vähemmän oppilasta kohden. Tässä voidaan puhua jo eri kuntien oppilaiden eriarvoisesta asemasta.

Käyttömenojen tarkastelu ei ole kuitenkaan kovin yksiselitteistä. Menot tulee suhteuttaa kaupungin tilanteeseen laajemmin: kaupungissa voi olla meneillä poikkeuksellisia hankkeita, jotka nostavat käyttömenoja tai käyttömenoja on voitu karsia tehostamalla toimintaa järkevällä tavalla. Parhaimmillaan tehostaminen on kaupunkilaiselle hyvä asia ja laadukasta verorahojen käyttöä. Valitettavasti Lahden käyrä osoittaa alas, koska kaupungissa on toteutettu hurjia sivistystoimen leikkauksia. Tämä vaikuttaa itsestään selvästi lahtelaisten lasten saaman perusopetuksen laatuun. Valitettavasti tällä hetkellä on aika paljon väliä sillä, missä kunnassa Suomessa asuu.

Lahden sivistystoimea kuormittavat nyt eri rakennusinvestoinnit eli homekoulujen korjaukset tai koulujen uudisrakennukset sekä peruskorjaukset. Lista on pitkä:

Tiirismaan koulu (25 931 000 €), Renkomäen koulun perusparannus ja laajennus (11 014 000 €), Rakokiven koulu (uudisrakennus, 18 029 000 €), Launeen monitoimitalo (uudisrakennus, 31 748 000 €), Kivimaan yläkoulu (uudisrakennus, 23 813 000 €), Lotilan koulun muutostyöt (2 082 000 €), Villähteen koulu (5 830 000 €), Kukkasen koulu (10 973 000 €), Kunnaksen koulu (4 000 000 €), Länsiharjun koulun laajennus ja perusparannus (19 505 000 €), Mukkulan koulun korjauksia (3 000 000 €), Muotoiluinstituutin rakennuksen muutostyö ja korjauksia (11 443 000 €), Kivimaan uimahallin perusparannus (6 657 000 €), Päiväkotien perusparannukset yhtensä (8 214 000 €), Urheilukeskuksen perusparannukset yhteensä (3 900 000 €), pienet työkohteet yhteensä (11 348 000 €)

Tarkastellessa Lahden käyttömenoja perusopetuksen kiinteistöjen ylläpitoon €/oppilas Lahti käyttää kuitenkin keskivertoa hieman vähemmän rahaa. Kun tarkastellaan perusopetuksen opetuskustannuksia €/oppilas, käyttää Lahti siinäkin hieman keskivertoa vähemmän resursseja.

Kasvun kannalta on tärkeää, että kaikki lapset saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet kasvaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa opintopolkua. Siksi on tärkeää, että varhaiskasvatus on laadukasta kaikille ympäri Suomen. Laadukas ja monipuolinen, kaikille saatavilla oleva varhaiskasvatus on paras tae sille, että kaikkien yksilöiden vahvuudet saadaan käyttöön eikä kukaan jää yhteiskunnan ulkopuolelle taustansa tai perheensä työtilanteen takia. Ensisijaista Lahdessa olisi perua varhaiskasvatuksen rajaaminen ja saada päivähoitomaksut kaikissa päiväkodeissa samalle tasolle tai maksuttomaksi. Kasvatus on investointi tulevaisuuteen, myös Lahdessa. Kun Lahden työttömyyslukemat ovat korkeita, tulisi kaupungin panostaa tasa-arvoiseen sivistykseen ja koulutukseen, jotta tulevaisuudessa alue kehittyisi.

Osaamistason nousu on kunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä. Tasa-arvoisen koulun ja parempien tulosten takaamiseksi Lahden on tuettava myös kouluja, joiden oppilaat tulevat vaikeammista oloista. Vanhempien korkeampi työttömyys, lasten vieraskielinen tausta tai perheiden matalampi tulotaso voisivat olla perusteita koulun erityiselle tukemiselle. Tutkimusten mukaan heikompien oppilaiden tukeminen parantaa myös paremmin pärjäävien oppilaiden tuloksia.

Kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa kasvattavat hankkeet

Innostava kaupunkiympäristö, sujuva liikenne, virkistävä luonto ja ympäristö ovat huokuttelevia tekijöitä kaupungille. Tutkimusten mukaan myös rikas kulttuuritarjonta tekee kaupungista houkuttelevan. Kun lasten ja ikäihmisten hoitopaikat löytyvät läheltä, liikuntamahdollisuudet lähiluonnossa ovat laadukkaat ja julkisella liikenteellä pääsee liikkumaan kaupungin kolkasta toiseen houkuttelee se lapsiperheitä muuttamaan kaupunkiin.

Lahti on sijainniltaan keskeinen kaupunki tarjoten paljon mahdollisuuksia tehdä työtä lähialueilla ja yrittää. Tämä voi houkutella perheitä Lahteen myös kauempaa, kunhan arki on sujuvaa ja miellyttävää sekä kunnan palvelut laadukkaita ja kaikille saatavilla olevia.

Vaikka Lahden ydinkeskustan elinvoima on lisääntynyt, on meillä edelleen suhteessa paljon tyhjiä liikehuoneistoja varsinkin keskustassa. Uskon, että kehitys on parempaan päin, mutta Lahdella on mahdollisuus olla houkuttelevampi urbaanin ja elävän kaupunkikulttuurin kohtaamispaikka. Tämä vaatii kuitenkin myös meiltä päättäjiltä viisautta ja rohkeutta luoda mahdollisuuksia ja tukea uusille toimintatavoille.

Kaupungilla on meneillään selvitys Lahden taide- ja muotoilukeskuksesta, joka korvaisi nykyisen taidemuseon Vesijärvenkadulla. Tällä tavoitellaan kaupunkikeskustan vetovoimaisuuden kasvattamista. Vaihtoehdot ovat toistaiseksi Malskin alueen kiinteistö sekä Sokos-tavaratalon yläkerta. Hanke ei ole kaupungille pikku juttu. Sen lisäksi, että se on Lahdelle brändityökalu muotoilun kaupunkina sekä areena osaamisemme esittelyllä, se on myös parhaimmillaan merkittävä hyvinvoinnin ja tulojen lähde.

Museot luovat Suomen Museoliiton tilaaman tutkimuksen mukaan mahdollisuuksia matkailualan kasvulle, joka työllistää ja luo merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ala on kasvava toimiala, jolla on suuri merkitys koko alueeseen. Tulosten perusteella museokävijät kuluttavat museokäynneillään moninkertaisen rahasumman alueen muissa palveluissa myös museon ulkopuolella. Tämä virkistää alueen taloutta ja on hyödyksi alueen ravintoloille, hotelleille, liikennepalveluille ja vähittäiskaupoille. Sen lisäksi, että taide- ja muotoilukeskus virkistäisi aluetta ja toisi kaupunkilaisille hyvinvointia, se myös parhaimmillaan virkistää taloutta ja Lahden keskustaa.

Mä niin haluan, että Lahdesta tulee Euroopan ympäristöpääkaupunki 2019!

Kyllä! Lahti on European Green Capital Award (Euroopan ympäristöpääkaupunki) finalisti! Tämä on Euroopan komission vuosittain myöntämä tunnustus yli 100 000 asukkaan kaupungille, joka on kehittänyt ja hyödyntänyt pitkäjänteisesti alueen ympäristöosaamista. Tunnustus annetaan kaupungille, joka asettaa uusia ja kunnianhimoisia tavoitteita ympäristön tilan parantamiseen ja kestävään kehitykseen sekä toimii esimerkkinä muille kaupungeille parhaiden käytäntöjen edistämisessä. 14 kaupungista Lahti on finaalissa yhdessä Tallinnan, Oslon, Gentin ja Lissabonin kanssa.

Tallinna mainostaa itseään biodiversiteettillä ja kaupunkiluontolla sekä ilmaisella

joukkoliikenteellä. Oslo on smart city, jolla on sähköautot ja -bussit sekä älykäs infra: ajoneuvojen päästöjen vähentäminen, metron laajentaminen, pyöräily. Lissabonilla on vihreä käytävä, kansainvälinen konferenssi ilmastoasioista, ympäristökasvatusta ja osallistava budjetointi kaupungin päätöksenteossa. Gent on profiloitunut Green Ghentinä (puistoja, maisemahistoriaa, suunnattu matkailijoille), jolla on kestävät julkiset hankinnat kestävän kehityksen ohjelman mukaisesti jo vuodesta 2008. Kaupunki tunnetaan pyöräilykaupunkina, ekoinnovaatioista ja vegaanien mekkana.

Kivoja juttuja, mutta Lahdessa meillä on yksi Pohjoismaiden merkittävimmistä ympäristöosaamisen ja –liiketoiminnan keskittymistä, joka työllistää lähes 5000 ihmistä. Lahti on kansainvälisesti tunnettu erityisesti kierrätykseen sekä veden ja maaperän puhdistukseen liittyvästä osaamisestaan. Meillä on vahvat oppilaitokset ja tutkimusyksiköt kiertotaloudesta. Kaupungin jätehuolto on Euroopan edelläkävijä ja

Vesijärven kunnostus on maailman tunnetuimpia vesiensuojelun esimerkkejä. CO2 päästöt ovat vähentyneet 37% ja pyöräily lisääntynyt 18 %. Se on aika hyvin!

Nämä kolme teemaa ovat tulevan valtuustokauteni tärkeimpiä teemoja: tasa-arvoinen koulutus, houkuttelevan urbaanin kaupunkikulttuurin luominen ja Lahden vahvuuksien kehittäminen muotoilu- ja ympäristökaupunkina. Tervetuloa mukaan työhöni!

Maria Rytkönen


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page