top of page

Lahtelaiset terveydenhoitajat eriarvoisessa asemassa hyvinvointiyhtymässä


Tämän päivän uutisen mukaan (ESS 31.1.) Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän tilinpäätösennuste parani yli kaksi miljoonaa euroa verrattuna joulukuussa hyväksyttyyn muutostalousarvioon. Taloustilanteen ei ainakaan luulisi estävän työntekijöiden yhdenvertaisuutta.

Kesäkuussa toimialajohtaja Ismo Rautiainen kertoi (ESS 29.6.) puheterapeuttien kriisiytyneen tilanteen ohessa, että palkkaharmonisoinnin suunnitelma oli tarkoitus laatia koko yhtymälle viime syksyllä. Eri kuntien työntekijöiden eriarvoisuus korostuu, kun kaikkien kuntien työntekijät ovat saman työnantajan alaisuudessa. Työaikamuodon yhtenäistäminen on viivästynyt ja yhdenvertaisuudessa on edelleen puutteita. Samassa työyhteisössä samaa työtä tekeville kuuluisi sama työaika ja sama palkka.

Esimerkiksi lahtelaiset neuvoloiden terveydenhoitajat tekevät töitä käytännössä 2,5 tuntia viikossa enemmän kuin ympäryskunnissa, koska lahtelaisten terveydenhoitajien ruoka-aika ei kuulu työaikaan kuten ympäryskunnissa. Myös palkoissa on eroavaisuuksia.

PHHYKYllä tulee olla yhtenäinen työnantajapolitiikka kaikille työntekijöille kunnasta riippumatta. Lahden kaupungin tulee myös edellyttää tasavertaista kohtelua saman esimiehen alaisuudessa. Lisäksi olisi hyvä tarkastella työkuvia muutenkin yhtenäiseksi, jotta samasta työstä tulee sama korvaus. Nyt työtehtävien laajuus vaihtelee saman palkkaluokan sisällä. Epäyhtenäisyys johtaa vaikeuksiin toteuttaa terveydenhuollon vaatimia kotikäyntejä riippuen kunnasta. Kotikäynneillä on merkittävä hyöty erityisesti lastensuojelun näkökulmasta. Onneksi sosiaalityöntekijöiden palkkaa nostettiin kesällä, koska tilanne lastensuojelussa oli jo kestämätön.

Olen saanut tähän asiaan liittyen yhteydenottoja, ja toivon, että työntekijöille ilmoitetaan pian milloin hyvinvointikuntayhtymän yhtenäistäminen ja työehtojen harmonisointi laitetaan täytäntöön.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page