top of page

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille!


Valtuustoaloite

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Valtuutetun aloiteoikeutta käyttäen me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Lahden kaupunki ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta alle 25-vuotiaat nuoret ovat oikeutettuja maksuttomaan ehkäisyyn.

On tärkeää, että nuoret löytävät itselleen sopivimman raskaudenehkäisymuodon, seksitaudeilta vältytään ja vastuu ehkäisystä jakautuu tasaisesti kaikille sukupuolille. Samalla on muistettava myös seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten oikeus ehkäisyyn. Ehkäisymenetelmien hinta ei saa muodostua esteeksi raskauden tai seksitautien ehkäisemiselle. Myös Lääkäriliitto, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos sekä Väestöliitto suosittavat maksutonta ehkäisyä nuorille.

Maksuton ehkäisy edistää terveyttä tasa-arvoisesti ja näkyy vähenevinä sosiaali- ja terveydenhuollon kuluina pitkällä aikavälillä. Maksuttoman ehkäisyn tarjoavissa kunnissa nuorten tekemien raskaudenkeskeytysten määrä on laskenut merkittävästi ja sukupuolitautitartuntojen määrä on vähentynyt. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että hormonaalisella ehkäisyllä on munasarjasyövän, kohdun runko-osan syövän, suolistosyövän ja imusuonien syövän riskiä pienentävä vaikutus. Kustannuksia arvioitaessa tulisi huomioida myös sairauslomat, henkinen pahoinvointi ja muut em sairauksien ja toimenpiteiden jälkiseuraamukset.

Esimerkiksi Raumalla alle 20-vuotiaiden klamydiatartuntojen määrä on neljässä vuodessa laskenut kolmanneksella. On arvioitu, että Rauma säästää maksuttomalla ehkäisyllä vuosittain 100 000 euroa. Myös Vantaalla nuorten maksuttoman ehkäisyn käytön on todettu vähentäneen raskaudenkeskeytysten määrää 36% 15-19-vuotiailla ja 14% 20-25-vuotiailla.

Seksuaalisuuden kehittämisen ja kokeilun tulee olla turvallista. Kaupungin näkökulmasta parasta on tukea nuoria perustamaan perheitä, kun he ovat siihen todella valmiita. Maksuttoman ehkäisyn kautta nuoret oppivat ottamaan vastuun omasta ja muiden seksuaaliterveydestä. Suunnittelematon raskaus tai abortti sekä siitä johtuva psykologinen kuormitus häiritsevät nuoren identiteetin kehitystä, koulunkäyntiä, työelämän alkua ja hyvinvointia.

Maksutonta ehkäisyä aktiivisesti tarjoamalla ja markkinoimalla Lahdessa madalletaan kynnystä ottaa vastuuta omasta ja muiden seksuaaliterveydestä ja normalisoidaan keskustelua ehkäisystä sekä seksuaaliterveydestä. Näin voidaan vähentää niin aborttien määrää kuin sukupuolitautejakin. Sukupuolitauteja ehkäisemällä voidaan turvata myös nuorten hedelmällisyyttä.

8.10.2018 Lahdessa


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page