top of page

Koulutuksen periytymisen mekanismit

Länsi-Savo pyysi asiantuntijahaastattelua koulutuksen periytymisestä. Eilisen päivän lehdestä voi lukea tutkimuksestani ja ajatuksistani:

Tutkija Maria Mäkynen avaa mekanismeja vanhempien koulutaustan vaikutuksista koulutusvalintoihin

”Koulutusasiantuntija Maria Mäkynen on tutkinut sitä, miten vanhempien oma koulutus ja kodin varallisuus ohjaavat nuorten opiskeluvalintoja. Hän on huolestunut monista viime vuosien koulutuspoliittista päätöksistä, joiden arvioidaan heikentävän koulutuksellista tasa-arvoa. Kotien toiminta- ja vapaa-ajanviettotavat tukevat eri tavalla kouluttautumista. - Korkeakouluttautuneet vanhemmat voivat auttaa paremmin ko

tiläksyissä ja kannustavat voimakkaammin harrastuksiin. Lisäksi harrastuksiin on usein myös paremmat taloudelliset edellytykset, Mäkynen sanoo.

Mäkysen tutkimus osoitti, että korkeakoulutettujen vanhempien lapsille kertyy hyvin varhain strategista tietoa, joka tukee koulussa menestymistä ja korkeakoulutukseen valikoitumista. - He saavat kodissa tietoa koulutuksen tärkeydestä, eri oppiaineiden merkityksestä ja niiden vaikutuksesta koulutusmahdollisuuksiin.

Työttömien lapset eivät ole enää oikeutettuja kokopäiväiseen kasvatukseen, [subjektiivinen päivähoito-oikeus]. - Vähennettiin ammattimaista tukea juuri niiltä lapsilta, jotka tarvitsisivat sitä eniten ja jotka myös siitä eniten hyötyisivät.

Vanhempien mahdollisuus valita lähikoulu on johtanut koulushoppailuun varsinkin pääkaupunkiseudulla. Korkeakoulutetut vanhemmat valitsevat lapsilleen parempina pitämiään kouluja. Tämän seurauksena koulut alkavat eriytyä heikompiin ja parempiin.

Samalla eri yhteiskuntaluokkien lapset ovat vähemmän tekemissä keskenään.”

Linkki: https://lansi-savo.fi/uutiset/lahella/4327cdec-2518-41ab-b7fa-1bb2674d992b


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page