top of page

Mitä valtuustoseminaarista jäi käteen?

Lahden valtuustoseminaarissa oli paljon tärkeitä ja isoja asioita, joista joudumme päättämään jo aika pian. Valitettavasti aikaa näiden asioiden käsittelyyn ei ollut seminaarissa. Meille kyllä esiteltiin paljon tietoa, myös konsulttiyhtiön raportti, joka vannoi tiedolla johtamisen nimeen, mutta jossa ei oltu osattu käyttää lähteitä ja huomioida tilastojen taustatekijöitä.

Varhaiskasvatuksen kehittäminen on iso kysymys nyt Lahdessa. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä esitetään 2,5 miljoonan leikkausta nykytasoon, vaikka meillä on lapsia jonossa varhaiskasvatukseen. Olemme päättäneet nostaa varhaistakasvatuksen osallistumisastetta, joka on Lahdessa merkittävän alhainen ja olemme (onneksi) palauttaneet subjektiivisen päivähoito-oikeuden, joka saa työttömien vanhempien lapsille päivähoitopaikan.

Tarvitsemme siis aiempaa enemmän resursseja varhaiskasvatukseen ihan jo lainsäädöllisten toimien vuoksi. Jos tiedolla johtamisesta todella halutaan puhua, subjektiivinen päivähoito-oikeus palautettaisiin koko Suomessa ja osallistumisastetta pyrittäisiin kasvattamaan heti, koska tuoreen norjalaisen tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksella on vaikutusta lapsen matemaattisiin ja kielellisiin kykyihin erityisesti matalasti koulutettujen ja heikko-osaisten vanhempien lasten kohdalla, kuten työttömien lasten. Ammattimaisesti suunnitellusta oppimisympäristöstä on erityisesti hyötyä heikko-osaisten ja matalasti kouluttautuneiden vanhempien lapselle.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page