top of page

Korkeakulttuuri kaikkien saataville

Ajattelin, etten puhuisi valtuustossa tänään, mutta oli pakko, koska keskustelu ei ollut faktapohjaista. Päätöksiä tulee tehdä faktoilla, ei mielikuvilla.

”Arvon puheenjohtaja,

Hyvät valtuutetut.

Hyvä valtuutettu Aaltonen, valitettavasti aloitteessasi on ristiriita.

Teatteri ja orkesteri tekee tärkeää sivistystyötä koulujen kanssa. Tämä tärkeä yhteistyö ei ole kaupungille tuottavaa, joten jos me leikkaamme 10% teatterin ja orkesterin budjetista, kohdistuisi leikkauksesi todennäköisesti suoraan lapsiin ja nuoriin.

On hienoa, että olet huolestunut eriarvoistumisesta. Kuitenkin juuri korkeakulttuurin tuntemus on nuoria ja lapsia erotteleva tekijä. Useiden tutkijoiden ja myös oman tutkimukseni pohjalta juuri kulttuuripalvelut lisäävät hyvinvointia ja kaventavat eriytymistä.

Korkeakulttuuripalveluita käyttäneet lapset ja nuoret menestyvät myös koulussa paremmin. Korkeakulttuuri ei ole jotain korkeuksissa olevaa höpötystä, vaan kulttuurin ja taiteen tarkoituksena on käsitellä meidän yhteiskuntaa, tapojamme elää, ilmiöitä ja yhteisöjä. Tarkoituksena on tuoda esille, koettavaksi ja tutustuttavaksi erilaisia maailmoja, joissa elämme. Näiden kautta lapset ja nuoret oppivat yleissivistystä, mutta myös sosiaalisia taitoja, empatiaa, kognitiivisia taitoja ja muita ajattelukykyjä.

Jos haluamme kaventaa lasten ja nuorten eriarvoisuutta ja sosioekonomisen taustan vuoksi eriytymistä kulttuurimäärärahojen leikkaaminen ei ole hyvä kohde. Teatterin ja orkesterin tekeminen osaksi kaikkien lasten ja nuorten tavallista elämää on paras keino. Ja muun muassa Oopperatalo tekee Suomessa paljon tärkeää työtä kulttuurin kansanomaistamisen kanssa.

Jaan kuitenkin valtuutettu Aaltosen huolen lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista. Kaikilla lapsilla ja nuorilla ei ole mahdollisuutta harrastaa ja se eriarvoistaa nuoria. Siksi olemme demareina esittäneet Harrastustakuuta lapsille Lahteen. Tarvitsemme lisäinvestointeja nuoriin.”


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page