top of page

Opettajille työrauha


Syy miksi aikanaan kiinnostuin koulutuspolitiikasta oli kun näin koulun arjessa opettajan sijaisuuksissa kollegaopettajien uupumisen ja sen vaikutukset koulutuksen laatuun, luokkahuoneiden rauhattomuuteen ja ilmapiiriin. Näin kuinka opettajia jäi burnout-vapaalle, kuinka opettajia kiusattiin ja kuinka juuri valmistunut opettaja vaihtoi ammattia 3 kuukauden jälkeen.

Jos opettajat ei jaksa, ei läsnäololle ja parhaalle työsuoritukselle ole resursseja. Luova läsnäolo muuttuu rutiinomaiseksi luennoimiseksi. Opettajat kyllä osaavat ja tietävät mitä tulisi tehdä, mutta jatkuvat työn muutokset, lisätyöpaineet, resurssien vähäisyys ja eriarvoisuuden myötä syntyneet moniulotteiset ongelmat oppilailla vaativat yhä enemmän opettajilta.

Kun varhaiskasvatuksessa luodaan pohja peruskoululle ja se on yhä eriytyvämpi vanhempien asuinpaikan ja varallisuuden mukaan, luo se lisää haasteita opettajille selviytyä luokkahuoneessa.

Opettajille tulisi antaa rauha ja riittävät resurssit tehdä työtään.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page