top of page

Onko tasa-arvo valmis?


Puhutaanko tasa-arvoasioista?

Koostin yhteen työprojektiin liittyen tänään työelämän sukupuolten tasa-arvotilastoja. Tämä on hyvä muistutus kaikille.

Naisen palkka on noin 84 % miehen palkkasta. Noin puolet sukupuolten palkkaerosta on selitettävissä sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä. Perhevapaalla olleet äidit ansaitsevat 8–19% vähemmän kuin lapsettomat naiset.

Sote-alalla naisia on 86,4%, majoitus- ja ravintola-alalla 69,4% ja koulutusalalla 66,9%. Rakentamisen alalla naisia 8%, logistiikka-alalla 18% ja teollisuudessa 25%. Erityisen vähäistä on ollut miesten siirtyminen naisenemmistöisille aloille. Naisvaltaisilla aloilla palkat ovat matalammat ja niihin on viime vuosina kohdistunut säästö- ja tehostamispaineita.

Suomalaisilla työmarkkinoilla naiset ovat selvästi yliedustettuina sekä määrä- että osa-aikaisissa työsuhteissa. Kokoaikatyön puute oli naispalkansaajien yleisin syy työskennellä osa-aikaisesti. Miehillä yleisin syy osa-aikatyöhön oli opiskelu. Muita syitä osa-aikatyöhön olivat lasten tai omaisen hoito. Lasten tai omaisen hoidon osa-aikaisuuden syyksi ilmoittaneista lähes kaikki olivat naisia.

Miehille määräaikaiset työsuhteet ovat lähinnä toimeentulon jatkuvuuden, naisille puolestaan myös työuran jatkuvuuden kysymys.

Lasta hoitaa lähes aina äiti (97%).

Tutkimusten mukaan lähes kolmasosa lapsettomista naisista epäilee lapsen syntymän heikentävän työssäkäyntimahdollisuuksia. Lapsettomista miehistä samaa ajattelee vain joka kymmenes.

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaiset isät ovat häntäpäässä vanhempainvapaiden käytössä. Tutkimusten mukaan niillä työpaikoilla, joilla isät ovat perhevapaita käyttäneet, suhtaudutaan isien perhevapaiden käyttöön melko myönteisesti.

Suomessa naisten koulutustaso on korkea, mutta silti saman tutkinnon suorittaneiden miehet sijoittuvat jo työuran alussa vaativampiin tehtäviin. Kuilu kasvaa urakehityksen myötä. Muun muassa

pörssiyhtiöiden toimitusjohtajina naisia on 7%. (Lähde:THL)


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page