top of page

Valtuustokysymys nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuudesta


Jätämme tänään valtuustossa yhdessä Henni Hyytiä-Ilmosen, Helena Salakan ja Tiina Jokisen kanssa valmistellun valtuustokysymyksen kaupunginhallitukselle lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuteen liittyen. Haluamme tietää, että millaisiin toimiin kaupunginhallitus aikoo ryhtyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi?

Päihteidenkäyttö on lisääntynyt merkittävästi myös Lahdessa. Itselääkintä on yksi tavallisimmista syistä päihteiden ja alkoholin käyttöön. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee olla tarjolla parempia ratkaisuja.

TIEDOTE 13.5.2019

Mielenterveyshäiriöt ovat yleisiä ja monet mielenterveyshäiriöt ilmaantuvat ensi kertaa nuoruudessa. Eri tutkimusten mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä ja ne ovat koululaisten ja nuorten aikuisten tavallisimpia terveysongelmia. Erilaisia häiriöitä voi olla useampia yhtä aikaa. Nuoruusiän kehityksen arvioinnissa tarkastellaan nuoren toimintakykyä eri asioissa (esim. koulusuoriutuminen, terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, ihmissuhteet ikätovereihin ja aikuisiin). Oireiden ja häiriöiden varhainen tunnistaminen on tärkeää, jotta ongelmien pitkittymiseltä ja vaikeutumiselta vältytään.

- Meidän tulee vakavasti miettiä ennaltaehkäiseviä toimia lasten ja nuorten hyvinvoinnin kohottamiseksi. Tarvitsemme kaupungille oman "terapiatakuun", muuten lasku tulee liian kalliiksi tulevaisuudessa, Mäkynen vetoaa.

Kuntalain 410/2015 mukaisesti kaupungin ydintehtävä on edistää asukkaidensa hyvinvointia. Lahden kaupungilla on vastuu lasten ja nuorten mielenterveyden häiriöiden ehkäisystä, varhaisesta tunnistamisesta, asianmukaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta. Tällä hetkellä lasten ja nuorten perustason mielenterveyspalvelut eivät ole Lahdessa riittävällä tasolla.

- Ennaltaehkäisevät toimet lapsiperheille vanhemmuuden alusta lähtien ovat kaiken perusta. Niihin tulee satsata, Salakka toteaa.

- Jos mielenterveyden hoidon peruspalveluita ei ole riittävästi erikoissairaanhoito ruuhkautuu ja henkilöstön jaksaminen vaaraantuu, Jokinen kertoo.

Päihteiden käyttö on lisääntynyt merkittävästi myös Lahdessa.

- Psyykkisen pahoinvoinnin itselääkintä on yksi tavallisimmista syistä päihteiden käyttöön. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee olla tarjolla parempia ratkaisuja, vetoaa Hyytiä-Ilmonen.

Allekirjoittaneet jättävät kaupunginhallitukselle seuraavan kirjallisen kysymyksen:

Millaisiin toimiin Lahden kaupunginhallitus aikoo ryhtyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja ongelmien ennaltaehkäisemiseksi?


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page