top of page

Talousarviokokous 2018

Lahden valtuuston talousarviokokous 2018:

”Arvon puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Olemme läpi valtuustokauden puhuneet lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja koulutuksen merkityksestä. Viime vuonna valtuustoseminaarissa nuorten syrjäytymisen ehkäisy oli päätematiikka. Tämän vuoden seminaarissa, kuten kaupunginjohtaja sitä kutsui: meillä on kaupungissa valtava osaamisvaje.

Minusta kyseessä on ennen kaikkea koulutusvaje.

Lahdessa on 29,9% ilman mitään perusasteen jälkeistä tutkintoa. Siis joka kolmas! Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa jääminen on suurin syrjäytymiseen johtava riski. Siksikin, meillä ei ole varaa tehdä päätöksiä, jotka ajavat nuoret ilman lukiopaikkaa tai toisen asteen tutkintoa ylipäätään. Lukiokysymyksessä meidän on tarkasteltava koko alueen hyötyjä järjellä ja faktoilla, vaikka kotiseuturakkaus tai suppen

eva kouluverkosto nostaa tunteita pintaan itse kullakin.

Useammat asiantuntijat ja tutkijat, työnantajat ja ammattiliitot korostavat erityisesti tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen merkitystä!

Sivistyslautakunnassa me ehdotimme 1 miljoonan lisäystä budjettiin, ja vaikka tämä kuulostaa investoinnilta, todellisuus on se, että leikkaamme 1,5 miljoonaa nykyisestä tasosta. 1 miljoona on ehdoton minimi sille, että voimme selvitä niistä lakisääteisistä toiminnoista, joita meiltä edellytetään.

Vaikka nyt tänään tässä kokouksessa paikkaamme vain akuuttia rahallista tarvetta 1 milj., toivon, että tulevina vuosina otamme kaupunkilaisille antamamme poliittiset puheet ja strategiamme tosissaan. Lasten ja nuorten asiat eivät voi jäädä vain puheiden tai laastareiden tasolle, jo meidän pitkän aikavälin taloudellisen kestävyyden näkökulmasta. Syntyvyyden laskun yhdeksi syyksi on nimetty pelko siitä, että perhe ja työelämä ei ole yhteensovitettavassa. Tasa-arvoinen ja sujuva varhaiskasvatus on kaikista paras säästökeino ja elinkeinopoliittinen investointi.

Tässä kokouksessa päätettävä investointi varhaiskasvatukseen on nähtävä miniminä, ja toivon, että valtuutetut pohtivat tätä näkökulmaa tulevan vuoden aikana. Onko tämä lapsiystävällisin kaupungin viesti kuntalaisille?"


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page