top of page

Joko harrastustakuu Lahteen?


Tämän päivän Etlarissa Petra Kärkällä hyvä vaatimus harrastustakuusta.

https://www.ess.fi/Mielipide/art2535878?fbclid=IwAR2VreImpSun7DNb-75kurOAFUBRvsUb6bpxcsOnb6--iaNGu5K8pPTA-NQ

Olen pitänyt harrastustakuun vaatimusta esillä lukuisissa mielipidekirjoituksissani jo vuodesta 2016 (kommenteissa) ja laatinut valtuustoaloitteen demarivaltuustoryhmälle harratustakuun saamiseksi Lahteen viime kesänä.

Harrastustakuu aloitteen voi lukea mm. täältä: https://www.mariamakynen.fi/single-post/2018/09/10/Lahti-harrastamisen-mallikaupungiksi-–-Harrastustakuu-kaikille-lapsille-1?fbclid=IwAR0cVywZjl-73UcpHNgA-AZg1ox4EdPWL82HJmkEBrghZZgNPqHDVMcy-pY

Aloite tuotiin jo kerran sivistyslautakunnan kokoukseen käsiteltäväksi 4.12.2018, mutta virkamiesten vastaus aloitteeseen ei ollut tyydyttävä ja keskustelun jälkeen valmistelija veti aloitteen takaisin. Tämän jälkeen olemme pitäneet aiheesta sivistyslautakunnan kanssa kaksi seminaaria kaupungin työntekijöiden ja liikunta- ja kulttuurilautakunnan kanssa. Keskustelu on aina hyvästä, mutta nyt tarvittaisiin kuitenkin jo tekoja, ei korulauseita.

Seminaarien keskustelujen pohjalta kaikilla näyttää olevan sama suunta ja poliittinen tahto aloitteen tavoitteille kyllä löytyy.

Tässä vielä aloitteen tavoitteet: - Lahti takaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden ohjattuun harrastukseen. -Kaupungin tulee selvittää, kuinka voitaisiin järjestää kaikilla alueilla sellaiset puitteet, joissa jokaisella lapsella olisi mahdollisuus harrastaa koulun ulkopuolella tai koulupäivien yhteydessä. -Hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja hankkeita. - Kehittämistyöhön tulisi ottaa mukaan harrastusseurat, nuorisoseurat, koulut, vanhemmat, yritykset ja järjestöt. - Laaditaan toimenpidesuunnitelma, johon eri kaupungin toimialat listaavat mahdollisia toimenpiteitä Harrastustakuun aikaansaamiseksi. -Selvitetään mahdollisuuksia harrastusohjaajien nimeämisestä kouluihin.

Lisäksi esittämäni evästys virkamiehille sivistyslautakunnankokouksessa 4.12.2018:

Lautakunta toivoo seuraavia toimeenpiteitä: A) valitaan Harrastustakuu-koordinaattori, joka pohtii harrastus- ja nuorisojärjestöjen, koulujen ja perheiden yhteistyötä siten, että jokaiselle lapselle saadaan taattua harrastus. Ilmaisten harrastusmahdollisuuksien listaus ei riitä, vaan taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen tuki tulee tulla lapsen kasvuympäristöön (esimerkiksi kouluun).

B ) Harrastustakuu-mallin ja -toimeenpidesuunnitelman laatiminen yhdessä harrastus- ja nuorisojärjestöjen, koulujen ja perheiden kanssa.

C ) jokaiseen kouluun valitaan harrastusohjaaja, joka kartoittaa koulun oppilaiden harrastuneisuutta ja osallistuu Harrastustakuu -mallin toimeenpiteiden kehittämiseen, jotta jokaiselle lapselle voidaan taata harrastus.


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page