top of page

Varhaiskasvatuksessa on tehtävä vastuullista ja pitkäjänteistä politiikkaa


Lahden sivistyslautakunnan kokoomusjäsenet kirjoittivat (14.2. ESS) mielipidesivulla, että he ovat huolissaan varhaiskasvatusta koskevan päätöksenteon politisoitumisesta. Me allekirjoittaneet emme yhdy kirjoittajien näkemyksiin.

Lahden kaupungilla on selkeät yhteiset tavoitteet varhaiskasvatusta koskien: kaupunginvaltuusto on päättänyt strategiseksi painopisteeksi varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen. Tätä päätöstä, kuten uuden varhaiskasvatuslain toimeenpanoakin sivistyslautakunta on halunnut edistää huolehtimalla varhaiskasvatuspalveluiden toimintaedellytyksistä.

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden palautus, käyttöön otettu palveluseteli, maksuton kerhotoiminta, lisäresurssi kaupungin talousarvioon, maksuttomaan 5-vuotiaiden varhaiskasvatuksen kokeiluun hakeminen sekä palveluverkkopäätös ovat olleet keinoja toimeenpanna valtuuston strategista suuntaa.

Erityisesti yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli on kirvoittanut kiihkeääkin keskustelua sekä kovia vaikuttamisyrityksiä päättäjiin. Sivistyslautakunta on osaltaan toteuttanut valtuuston päätöstä kunnalliseen päivähoitoon verrattavissa olevasta palvelusetelistä, tiedostaen myös kaupungin taloudellisen tilanteen.

Kaupunginhallitus teki lopullisen päätöksen sääntökirjasta käyttäen otto-oikeutta. Me olemme halunneet yhteisellä sääntökirjalla taata perheille yhdenvertaiset palvelut, joissa palveluntuottajakohtaisten erityisten ehtojen ja maksujen osuus olisi mahdollisimman yksinkertainen perheille.

Valtuuston päättämä yksityisten palveluntuottajien rajaus 30 prosenttiin päivähoitopaikoista perustuu muiden kaupunkien kokemuksiin ja Lastentarhanopettajaliiton suosituksiin yksityisen päivähoidon roolista julkista palveluntuotantoa täydentävänä palveluna. Korkeamman osuuden tiedetään aiheuttaneen eriarvoistumiskehitystä muissa kaupungeissa.

Palveluseteliä valmistellessa olemme kuulleet asiantuntijoita lahtelaisten varhaiskasvatustoimijoiden kentältä. Lahden ei tule yksityistämishuumassa toistaa muiden virheitä, vaan tehdä vastuullista ja pitkäjänteistä politiikkaa.

Lautakunta ei ole tehnyt päätöstä palvelusetelin sääntökirjan tarkastamisen aikataulusta. Osa lautakunnan päättäjistä on toivonut aikatauluksi kevättä ja osa syksyä, jolloin tulee vuosi täyteen setelin käyttöönotosta. Asiasta kuitenkin päättää esittelevä viranhaltija, joka saa kunnallislainsäädännön mukaisesti tuoda esityksen haluamanaan ajankohtana.

Varhaiskasvatusta koskevassa päätöksenteossa ei ole ideologista jarruttamista. Haluamme kaikki taata jokaiselle perheelle laadukkaat ja yhdenvertaiset varhaiskasvatuspalvelut.

Jokaisella perheellä tulee olla aito vaihtoehto valita myös laadukas julkinen varhaiskasvatus, eikä kaupungin palveluntuotantoa saa kuristaa yksityistämisen nimissä.

Anneli Viinikka Sivistyslautakunnan pj. (sd.)

Eemeli Salomäki Sivistyslautakunnan jäsen (sd.)

Kimi Uosukainen Sivistyslautakunnan jäsen (sd.)

Maria Mäkynen Sivistyslautakunnan jäsen (sd.)

Kirjoitus on julkaistu Etelä-Suomen Sanomissa 22.2.2019

https://www.ess.fi/Mielipide/art2522081?fbclid=IwAR0b6pYbSBjNg_Yl7txJPCK6StrKOXO8xKAZVCDwvhFjO5KzmDAygNGpBCY#cxrecs_s


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page