top of page

Hyvinvointi, tärkeintä mitä meillä on!


Haluan jatkaa työtäni lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden puolustamiseksi.


Toimin parhaillaan Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallituksen varapuheenjohtajana ja Lahden hyvinvoinnin ja vapaa-ajan lautakunnan puheenjohtajana.


Olen lähtenyt politiikkaan katkeisemaan ylisukupolvista pahoinvointia. Tarvitsemme enemmän ennaltaehkäiseviä ja matalan kynnyksen palveluita lasten mielenhyvinvoinnin ja perheiden jaksamisen tueksi. Tarvitsemme lisäresursseja mielenterveyspalveluihin ja lastensuojeluun, ennaltaehkäiseviin perhepalveluihin ja ylisukupolvisen pahoinvoinnin katkaisemiseksi.


Päijät-Häme on elinvoimainen kun sen asukkaat voivat hyvin, arki on sujuvaa ja perheet saavat riittävästi tukea. Tasa-arvoinen ja välittävä lapsuus on hyvän elämän perusta.


Ennakkoäänestys 12.1.-18.1. Äänestyspäivä 23.1.

Comments


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page